Mikrolux.dk - 1. ¤ Transparency International ¤

        1. ¤ TRANSPARENCY INTERNATIONAL ¤

TI på Facebook :

 Transparency International Danmark

 @TransparencyInternational

 

TI på Twitter :

 Transparency Intl DK

 Transparency Int. EU

 

TI på Instagram :

 transparency_international

 

 

 Nedenstående findes et par af de største TI-arrangementer i 2018 :

 

  1. ¤ Roskilde Festival ¤

"Transparency International Danmark er i 2018 Equality Partner med Roskilde Festival. Det betyder, at vi i år bidrager til festivalen med forskellige events under overskriften ”økonomisk lighed”. Festivalen er en ideel platform for vores oplysningsarbejde, og vi glæder os til samarbejdet med festivalen og dens publikum...".

(30. juni – 7. juli 2018).

 

  2. ¤ IACC 2018 ¤

"Offentliggørelse af titel og tema til IACC 2018 :

Nu er den her – titlen på årets store, internationale anti-korruptionskonference, som afholdes i København d. 22-24 oktober i år.  Med titlen ”Together for Development, Peace, and Security: Now is the Time to Act” kommer konferencen til at sætte fokus på hvordan korruption modarbejder retfærdighed og demokratiske processer, og – ikke mindst – hvordan vi bekæmper korruption.  En polariseret politisk kultur skaber adskillige onder som er værd at bekæmpe. FNs Verdensmål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner får naturligt en  central plads i konferencen..."

Verdens største anti-korruptions-konference i Bella Centret.

Primære kilder til nedenstående :

 https://www.transparency.org/

 http://transparency.dk/    Lige fra landsbyer i Indiens landdistrikter til magtkorridorerne i Bruxelles giver Transparency International stemme til ofrene for og vidnerne til Korruption. Transparency International arbejder sammen med regeringer, virksomheder og borgere for at stoppe magtmisbrug, bestikkelse og hemmelige aftaler.


   Som en global bevægelse med en bestemt vision ønsker Transparency International at befri Verden for Korruption. Gennem afdelinger i mere end 100 lande, og et international sekretariat i Berlin, ledes kampen mod Korruption for at virkeliggøre denne vision.

   Transparency International arbejder for at fremme reformer sammen med andre internationale organisationer, for at øge befolkningens bevidsthed om og støtte til arbejdet mod korruption, samt for at styrke åbenheden i de internationale transaktioner.


   Transparency International Danmark er den danske afdeling af det Globale, partipolitisk uafhængige Transparency International, som blev stiftet i 1993 af den tidligere Verdensbankdirektør Peter Eigen.


   Transparency International Danmark blev oprettet i 1995 og arbejder således her med at påvirke myndighederne til at iværksætte en effektiv lovgivning og politik mod korruption. Foreningen arrangerer desuden jævnligt forskellige offentlige arrangementer samt deltager aktivt i den offentlige debat.

Temaer - som er under opbygning (rækkefølgen er mere eller mindre tilfældig) :

 

 1. ¤ Transparency Int. ¤

 

 2. ¤ Biodiversitet ¤

 

 3. ¤ Global opvarmning ¤

 

 4. ¤ Atomvåben ¤

 

 5. ¤ IWGIA ¤

 

 6. ¤ Kristendom ¤

 

  ... 

      " The Tree of Life "

/ The Viking Press, US 1942

 

 

                               .. Walk With The Dreamers ..

 

     !  Denne Hjemmeside er tydeligvis under stadig opbygning  !

 

 "Jo mere man ved, jo mere ved man, at man ikke ved." /Sokrates

 

                                               :-)  /GRL