2. ¤ Biodiversitet ¤

                      2. ¤ BIODIVERSITET ¤

"Selv den længste rejse starter med de første skridt" :

 

1. IUCN / World Conservation Union:  Bevarelse/bæredygtig udnyttelse af naturlige ressourcer. Oprettet 1948.

 

2. UNCHE Stockholm Declaration : Principles safeguarding Natural Resources & Wildlife etc. 1972.

 

3. Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid" : Bæredygtig udvikling / Sustainable development. 1987.

 

4. RIO-1992 : United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), + UN  Convention on Biological Diversity  (UNCBD)

 

5. UN Millennium Development Goals : Environmental sustainability. 2000.

 

6. RIO+20 : United Nations Conference on Sustainable Development. 2012.

 

7. UN Sustainable Development Goals "Halt biodiversity loss". 2015.

 

 

Nogle flere links vedrørende Biodiversitet :

 

UN Decade on Biodiversity

 

FB - UN Decade on Biodiversity

 

Tony Juniper / People in Nature

 

 ...

 

 ...

 

 

   "Hvad har naturen nogensinde gjort for os ?" spørger miljøforkæmperen Tony Juniper ironisk i sin bog af samme navn.

   Svaret er naturligvis, at menneskene skylder naturen ALT til at begynde med - OG at menneskene indtil videre FORTSAT er aldeles afhængige af naturen.

   Menneskeheden har med stolthed indført begrebet "menneskerettigheder" ("human rights") i mange forskellige sammenhænge.

   Men når det kommer til "naturrettigheder" ("natural rigths") må man med undren konstatere, at begrebet godt nok findes, men for det meste ikke har noget med naturen at gøre. Der er nemlig også her tale om "menneskets naturlige rettigheder" - og ikke naturens !

   Ordet BIODIVERSITET (biologisk diversitet) betyder mangfoldighed af levende organismer.

   Betegnelsen 'biological diversity' blev første gang anvendt i 1968, og 'biodiversity' blev for alvor taget i brug i løbet af 1980'erne efterhånden som opmærksomheden omkring menneskehedens indhug mod naturen øgedes.

   Nu er menneskehedens destruktion af Jordklodens biodiversitet imidlertid efterhånden blevet så voldsom, at man stadig oftere taler om en global 'masseuddøen' eller 'mass extinction'.

   Nylig forskning konkluderer altså, at siden år 1900 er menneskehedens aktiviteter årsag til en uddøelses-rate på 100-1000 gange 'baggrunds-uddøelses-raten'.

   En såkaldt 'Sjette masseuddøen' eller 'Sixth mass extinction event' er således i gang - også kaldet 'The Holocene Extinction'.

Temaer - som er under opbygning (rækkefølgen er mere eller mindre tilfældig) :

 

 1. ¤ Transparency Int. ¤

 

 2. ¤ Biodiversitet ¤

 

 3. ¤ Global opvarmning ¤

 

 4. ¤ Atomvåben ¤

 

 5. ¤ IWGIA ¤

 

 6. ¤ Kristendom ¤

 

  ...

 

  ...

 

 

                               .. Walk With The Dreamers ..

 

     !  Denne Hjemmeside er tydeligvis under stadig opbygning  !

 

 "Jo mere man ved, jo mere ved man, at man ikke ved." /Sokrates

 

                                               :-)  /GRL