3. ¤ Global opvarmning ¤

                    3. ¤ Global opvarmning ¤

 

  COP ...


DRIVHUSEFFEKTENS PIONERER :

 

1. Franskmanden Fourier 1824 : Atmosfærisk 'strålingsteori'.

Fourier arbejdede helt generelt med at forstå forholdene omkring varmeledning og varmebalance, og han forstod at Jordklodens atmosfære spillede en nøglerolle for Jordklodens klima.

Han forstod således, at atmosfæren indfanger langbølget varmestråling. En del af den varme, som stråler ud fra Jordens overflade, opfanges nemlig i atmosfæren, og opvarmer derigennem Jordkloden i stedet for at stråle ud i Verdensrummet. Drivhuseffekten betyder, at Jordklodens gennemsnitstemperatur er mere end 30°C højere med atmosfære end uden - og drivhuseffekten er således en vigtig forudsætning for liv, som vi kender det. Fourier nævnte dog hverken præcist luftarten CO2 eller begrebet 'drivhuseffekt'.

 

 

2. Englænderen Tyndall <1872 : Identificerede 'drivhusluftarterne' vanddamp og CO2 - og så, at vanddamp havde den umiddelbart største effekt.

[Vi ved i dag at i runde tal står vanddamp for ca. 50%, skydråber for ca. 25%, CO2 for ca. 20% og CH4 (metan) med mere for ca. 5% af drivhuseffekten. Årsagen til at CO2 alligevel er en 'styrende kraft' ('driving force') i drivhusregnskabet er, at CO2 har en gennemsnitlig ’atmosfærisk levetid’ af størrelsesordenen 100’er af år, medens vanddamp kun har en gennemsnitlig ’atmosfærisk levetid’ af størrelsesordenen omkring 10 dage. 'Overskydende vanddamp' regner eller sner således hurtigt ud af atmosfæren, det gør CO2 ikke ! Men et højere CO2-indhold giver anledning til en højere temperatur - og det giver derfor også plads til et højere indhold af vanddamp osv. (såkaldt 'feed back' effekt).]

 

 

3. Svenskeren Arrhenius 1906 : Beregnede efter flere års arbejde, at en fordobling af atmosfærens CO2-indhold ville føre til en temperaturstigning af størrelsesordenen +2 til +6 °C, og nutidens beregninger bekræfter i store træk dette.

[På baggrund af det nittende århundredes forbrug af fossile brændstoffer vurderede Arrhenius, at atmosfærens CO2-indhold ville fordobles på ca. 3000 år - men med nutidens forbrug ser det imidlertid ud til at kunne ske på under 200 år !]

 

Kilde: F.eks. CHRISTIAN AZARs 'MAKTEN ÖVER KLIMATET', Albert Bonniers Forlag, 2008.

 


Temaer - som er under opbygning (rækkefølgen er mere eller mindre tilfældig) :

 

 1. ¤ Transparency Int. ¤

 

 2. ¤ Biodiversitet ¤

 

 3. ¤ Global opvarmning ¤

 

 4. ¤ Atomvåben ¤

 

 5. ¤ IWGIA ¤

 

 6. ¤ Kristendom ¤

 

  ...

 

  ... 

 

                               .. Walk With The Dreamers ..

 

     !  Denne Hjemmeside er tydeligvis under stadig opbygning  !

 

 "Jo mere man ved, jo mere ved man, at man ikke ved." /Sokrates

 

                                               :-)  /GRL